Photography: David Vasiljevic
Styling: Masha Orlov
Model: Anna L.