Koji Tatsuno
Photography: Ezra Petronio

Koji Tatsuno
Photography: Jan Welters