Natasha Poly photographed by Katja Rahlwes

Natasha Poly photographed by Katja Rahlwes

Natasha Poly photographed by Katja Rahlwes

Natasha Poly photographed by Katja Rahlwes

Natasha Poly photographed by Katja Rahlwes

Natasha Poly photographed by Katja Rahlwes

Natasha Poly and Aleksandra photographed by Sean Thomas

Natasha Poly and Aleksandra photographed by Sean Thomas

Natasha Poly and Aleksandra photographed by Sean Thomas

Natasha Poly and Aleksandra photographed by Sean Thomas

Natasha Poly and Aleksandra photographed by Sean Thomas

Natasha Poly and Aleksandra photographed by Sean Thomas

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Natasha Poly photographed by Ezra Petronio

Photography: Mario Sorrenti
Styling: Jane How
Model: Natasha Poly

Photography: Mario Sorrenti
Styling: Jane How
Model: Natasha Poly

Photography: Mario Sorrenti
Styling: Jane How
Model: Natasha Poly

Photography: Mario Sorrenti
Styling: Jane How
Model: Natasha Poly

Photography: Mario Sorrenti
Styling: Jane How
Model: Natasha Poly